Chemia analityczna [labory i rachunki]
Data Temat
2011-07-01 17:25 Poprawa z chemii
2011-06-24 05:58 Pytania z poprawy
2011-06-09 09:07 zagadnienia na egzamin
2011-04-12 04:11 Analiza wagowa i precypitometria
2011-03-26 12:45 Konduktometria
2011-03-24 18:24 potencjometria
2011-03-21 11:14 Rozpiska
2011-03-15 14:46 rachunki 2 kolos
2011-03-13 18:07 Kompleksometria!
2011-03-13 09:58 Redoksymetria!
2011-02-28 17:41 seminarki
2011-02-28 09:04 pytania na kolokwium^^
2011-02-27 14:25 Notki na pierwsze zajecia!
2010-12-18 16:13 Wpisywanie zaliczeń